Bullermätning

Buller på arbetsplatsen kan orsaka hörselskador, både tillfälligt och bestående. Det kan även leda till nedsatt arbetsförmåga på grund av till exempel stress eller trötthet. Det är viktigt både som arbetsgivare och arbetstagare att vara vaksam på hur höga ljudnivåerna är över en hel arbetsdag. Arbetsmiljöverket har föreskrifter om buller med tydliga gränsvärden för när arbetsgivaren måste vidta åtgärder. Läs gärna mer via länkarna här till höger.

Vi hjälper er gärna med att utföra en professionell bullermätning med en så kallad bullerdosimeter. Det innebär att användaren bär med sig en bullermätare under en hel arbetsdag för att registrera dels den totala bullerexponeringsnivån, men även högsta ljudnivåer och impulstoppar. På detta sätt skapar vi optimala förutsättningar för att välja till exempel rätt typ av hörselskydd och filter för användaren.