Digital signage

Signage

Digitala informationsskärmar

Ett smidigt och effektivt sätt att förmedla information till både kunder, besökare och medarbetare. Via en molnbaserad och användarvänlig tjänst redigeras och kontrolleras innehållet på samtliga digitala informationskärmar i organisationen. Skapa scheman för att planera hur informationen ska visas på varje enskild skärm. Digital signage är ett enkelt och effektivt sätt att nå ut med rätt information till rätt målgrupp. 

Många valmöjligheter

En del skärmar har inbyggda mediaspelare medans andra drivs av en extern mediaspelare eller dator. Skärmstorlek, format, upplösning, mm, anpassas helt efter behov och önskemål. Varje skärm tilldelas en licens som möjliggör individuell hantering av innehåll och scheman. 

Digital Signage kan installeras i allt ifrån en enkel reception till ett större system i varuhus eller hotell.