Hoppa till innehåll

Hörslinga

Vi utför projektering, installation och inmätning av hörslingor i offentlig miljö enligt gällande IEC-standard 60118-4. En hörslinga överför ljud trådlöst till alla som bär hörapparat med telespole (T-läge) och är en förhållandevis effektiv och enkel åtgärd för att öka tillgängligheten i en samlingslokal. Vi är auktoriserade installatörer av hörslingor i offentlig miljö.