Om Incus Studio

Incus Studio startades 2007 som ett handelsbolag främst med syfte att arbeta med musik i form av studioinspelning och liveljud. Som en följd av att en av delägarna några år senare utbildade sig till legitimerad audionom på Örebro Universitet utvecklades verksamheten till att även innefatta försäljning av individuellt anpassade hörselskydd till musiker. Därifrån har företaget vuxit och ombildats till aktiebolaget Incus Studio AB med en bredare och mer omfattande verksamhet. Den samlade kompetensen och erfarenheten inom både audiologi och ljudteknik utgör idag en bred grund för företagets verksamhet med fortsatt tydligt fokus på att skapa en bättre ljudupplevelse.