Om Incus Studio

Incus Studio startades 2007 som ett handelsbolag främst med syfte att arbeta med musik i form av studioinspelning och liveljud. Som en följd av att en av delägarna några år senare utbildade sig till legitimerad audionom på Örebro Universitet utvecklades verksamheten till att även innefatta försäljning av individuellt anpassade hörselskydd till musiker. Därifrån har verksamheten vuxit och sedan några år tillbaka blivit det ombildade bolaget Incus Studio AB. Den samlade kompetensen och erfarenheten inom både audiologi och ljudteknik utgör nu en bred grund för företagets verksamhet som fortsatt inriktar sig mot upplevelsen av ljud i olika aspekter.